Plany Lekcji

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1TA
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45   j. włoski s. 26/ j. hiszpański 11 przyg. do zaw. program. j. polski historia
2 08:45 - 09:30   j. włoski s. 26/ j. hiszpański 11 godz. wych. j. polski program.
3 09:40 - 10:25 fizyka  UTK historia technika cyfr.  program.
4 10:25 - 11:10 w-f ch matematyka inform. e-sport  j. angielski P s. 26/R s. 8
5 11:30 - 12:15  w-f ch j. polski inform. sieci komp. j. angielski P s. 26/R s. 8
6 12:15 - 13:00  w-f ch geografia HiT  syst. oper. j. angielski P s. 26/R s. 8
7 13:10 - 13:55 matematyka diag. i napr. UTK PP  biologia  j. niem. s. 26
8 13:55 - 14:40 matematyka EDB/BHP s. 112 PP biologia  
9 14:45 - 15:30 bazy danych j. niem. s. 26 chemia plastyka  
10 15:30 - 16:15 syst. komut. j. niem. s. 26      

R - rozszerzony

Wychowawca: Krzysztof Miciuła  - sala 8

plan lekcji 1TA

Plan lekcji

Klasa 1TA

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1TB
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45   j. włoski s. 26/j. hiszpański s. 11   w-f ch matematyka
2 08:45 - 09:30 j. angielski R j. włoski s. 26/ j. hiszpański s. 11 sieci komp/ w-f ch historia
3 09:40 - 10:25 j. angielski R  j. polski e-sport/podstawy AK s. 10  w-f ch historia
4 10:25 - 11:10 j. angielski R  godz. wychowawcza  PP diag. i napr. UTK/proj. ob. AK. s. 10 j. polski
5 11:30 - 12:15 syst. komut/prace w ob. AK s. 10 inform/proj. ob. AK s. 10  chemia  biologia HiT
6 12:15 - 13:00 syst. oper./prace w ob. AK s. 10 inform/proj. ob. AK s. 10 PP biologia matematyka
7 13:10 - 13:55  fizyka geografia bazy danych  plastyka j. niem. s. 26
8 13:55 - 14:40  j. angielski P EDB/BHP s. 112 program. UTK/plastyka s. 8 w-f dz/ tech. cyfr
9 14:45 - 15:30 j. angielski P j. niemiecki s. 26 program. j. polski w-f dz
10 15:30 - 16:15  j. angielski P j. niemiecki s. 26 przyg. do zaw. program. matematyka  w-f dz

PP- postawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Martyna Grabowska-Klińska - sala 11

Plan lekcji 1 TB

Plan lekcji

Klasa 1TB

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1 WTI
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45  j. niemiecki   j. hiszpański s. 11 chemia przyg. do zaw. program. cyberbezp.
2 08:45 - 09:30 j. niemiecki  j. hiszpański s. 11 j. polski matematyka  cyberbezp.
3 09:40 - 10:25  diagnostyka i naprawa UTK matematyka UTK matematyka technika cyfrowa
4 10:25 - 11:10  syst. oper w-f historia  j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8  sieci komp.
5 11:30 - 12:15 fizyka w-f historia j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8 inform.
6 12:15 - 13:00 bazy danych w-f biologia  j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8 inform.
7 13:10 - 13:55 syst. komut. godz. wychowawcza biologia geografia program.
8 13:55 - 14:40 HiT EDB/BHP s. 112 j. polski j. polski plastyka
9 14:45 - 15:30 j. rosyjski P.W. PP  program. elektrot. i elektronika
10 15:30 - 16:15 j. rosyjski  P.W. PP    

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Szymon Grzywacz - sala 112

Plan lekcji 1WTI

Plan lekcji

Klasa 1WTI

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 2T
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 godz. wych.  w-f ch j. angielski  s. 24 matematyka R j. niemiecki P 
2 08:45 - 09:30 WOS w-f ch j. angielski  s. 24 biologia j. niemiecki P
3 09:40 - 10:25 program./prace w ob. AK s. 10 w-f ch j. angielski  s. 24 j. polski matematyka
4 10:25 - 11:10 witryny i apl. intern./prace w ob. AK s. 10 admin. siec. SO fizyka diag. i napr. UTK/rośliny ozdobne s. 10 matematyka
5 11:30 - 12:15 geografia proj. i mont. lok sieci biologia  proj.aplik.inter./rośliny ozdobne s. 10  j. polski
6 12:15 - 13:00 geografia syst. baz danych proj. aplik. inter./proj. ob. AK s. 10 inform. syst. oper./plastyka s.4
7 13:10 - 13:55 UTK/ proj. ob. AK s. 10 matematyka/edb chemia e-sport syst. oper./plastyka s.4
8 13:55 - 14:40 j. niemiecki R geografia chemia informatyka R program./ w-f dz
9 14:45 - 15:30  j. niemiecki R j. włoski s. 1/ j. hiszp. s. 11  historia informatyka R inform./w-f dz
10 15:30 - 16:15    j. włoski s. 1/ j. hiszp. s. 11 historia   sieci komp./w-f dz 

R- rozszerzenie

Wychowawca: Ewa Stańczyk - sala 212

Plan lekci 2T

Plan lekcji

Klasa 2T

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 3T
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 w-f ch  program.  UTK proj. i mont. lok. sieci/proj. ob. AK s. 10 e-sport 
2 08:45 - 09:30 w-f ch  program. chemia proj. i mont. lok. sieci/proj. ob. AK s. 10 admin. bazami danych
3 09:40 - 10:25 w-f ch j. angielski P/R s. 8  fizyka syst. baz danych/ prace w ob. AK s.10 diag. i napr. UTK
4 10:25 - 11:10 proj. aplik. inter. j. angielski P/R s. 8 sieci komp./obiekty małej arch. s. 10 biologia j. niemiecki
5 11:30 - 12:15 historia j. angielski P/R s. 8 witryny i apl. intern./obiekty małej arch. s. 10  j. polski j. niemiecki
6 12:15 - 13:00 historia matematyka j. polski  godz. wych. j. niemiecki/ plastyka s. 4
7 13:10 - 13:55 WOS EDB j. polski syst. oper./rośliny ozdobne s. 10 plastyka s. 4
8 13:55 - 14:40 proj. aplik. inter./prace w ob. AK s. 10 j. włoski s. 1/j. hiszp. s. 11 mat R/geog R. 10 syst. oper./ rośliny ozdobne s. 10 w-f dz
9 14:45 - 15:30 matematyka j. włoski s.1/j.hiszp. s. 11 mat R/geog R s. 10 admin. siec. SO w-f dz
10 15:30 - 16:15 matematyka   mat R/geog R s. 10  admin. siec. SO w-f dz

R - rozszerzenie

Wychowawca: Ireneusz Miciuła - sala 1

Plan lekcji 3T

Plan lekcji

Klasa 3T

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 4TG
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 w-f ch/ prace w ob. godz. wych.   j. ang    
2 08:45 - 09:30 w-f ch / prace w ob.  obiekty małej arch.  j. ang    
3 09:40 - 10:25 w-f ch  obiekty małej arch. j. polski     
4 10:25 - 11:10 j. niemiecki obiekty małej arch. j. polski   plastyka s. 4
5 11:30 - 12:15 j. niemiecki matematyka  matem. fakult. . plastyka s. 4
6 12:15 - 13:00   j. ang. matem. fakult.   matematyka  rośliny ozdobne s. 10
7 13:10 - 13:55   retoryka.  proj. obiektów AK matematyka  rośliny ozdobne s. 10
8 13:55 - 14:40   j. polski fakult. proj. obiektów AK geog. R w-f dz
9 14:45 - 15:30   j.polski fakult. j. polski geog. R w-f dz
10 15:30 - 16:15       geog. R  w-f dz

R- rozszerzenie

Wychowawca: Dominika Steinke - sala 4

Plan lekcji 4TG

Plan lekcji

Klasa 4TG

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa

Czwartek

Piątek
1 08:00 - 08:45 prace w ob.  zajęcia z psycholog j. ang    
2 08:45 - 09:30  prace w ob. j. ang. idnyw. s. 10 j. ang   j. polski indyw. s. 8
3 09:40 - 10:25  metamat. indyw. s. 8 obiekty małej arch. j. polski   j. polski indyw. s. 8/zajęcia z psycholog
4 10:25 - 11:10 matemat. indyw. s. 8  obiekty małej arch. j. polski   plastyka s. 4
5 11:30 - 12:15   matematyka matem. fakult. . plastyka s. 4
6 12:15 - 13:00   j.ang.  matem. fakult. matematyka rośliny ozdobne s. 10
7 13:10 - 13:55   j. ang. indyw. s. 8 proj. obiektów AK matematyka rośliny ozdobne s. 10
8 13:55 - 14:40  

 j. polski fakult.

proj. obiektów AK geog. R  
9 14:45 - 15:30   j. polski fakult. j. polski geog. R  
10 15:30 - 16:15       geog. R  

R- rozszerzenie

Wychowawca: Daniel Kowalik

Plan lekcji

Plan lekcji

Klasa

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 4T
ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa

Czwartek

Piątek
1 08:00 - 08:45 program./prace w ob.  admin. siec. SO/godz.-wych. w-f ch j. angielski P/R s. 8   
2 08:45 - 09:30 program/prace w ob.  admin. siec. SO/obiekty małej arch. s 4 w-f ch j. angielski P/R s. 8  mat R
3 09:40 - 10:25 historia diag. i napr. UTk/obiekty małej arch. s. 4 w-f ch j. angielski P/R s. 8 j. niem.
4 10:25 - 11:10 historia proj. aplik. inter./obiekty małej arch. s. 4 j. ang zawodowy matematyka  proj. i mont. lok. sieci/plastyka s. 4
5 11:30 - 12:15 matematyka godz-wych. dział. gosp. matematyka proj. i mont. lok. sieci/ plastyka s. 4
6 12:15 - 13:00 matematyka j.polski fizyka  j. polski admin. bazami danych/rośliny ozdobne s. 10
7 13:10 - 13:55 j. niem. proj. aplik. inter. e-sport/proj. obiektów AK s. 4 j. polski informatyka R/rośliny ozdobne s. 10
8 13:55 - 14:40 syst. oper.  j. włoski s. 1./j. hiszp. s. 11/ j. niemiecki s. 111 sieci komp./proj. obiektów AK s. 4 mat R/ geog. R s. 4 informatyka R/ w-f dz
9 14:45 - 15:30 syst. oper j. włoski s. 1/ j. hiszp s. 11 witryny i apl. inter. mat R/geog. R s. 4 w-f dz
10 15:30 - 16:15 UTK    chemia  geog. R s. 4/   w-f dz

R- rozszerzenie

Wychowawca: Marek Ptak s. 111

Plan lekcji 4T

Plan lekcji

Klasa 4T
Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-technikum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.