Pewien wspaniały miłośnik przyrody - Profesor Władysław Szafer - podczas wieloletnich badań nad piękną polską przyrodą i podczas zajęć ze studentami, gdy pytano go, o to, jak uczyć tych młodych ludzi, jak ich zachęcić do nauki, do biologii, chemii, matematyki - bo to przecież "ciężkie" przedmioty twierdził, że najważniejsze jest:

"...żeby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie wiążące człowieka z ojczyzną i światem."

prof. Władysław Szafer

Technikum:
1) Architektura Krajobrazu
2) Geodeta

Zapewniamy, że nauka przedmiotów przyrodniczych jest pasją, którą należy rozwijać. Przedmioty "ścisłe" rozwijają myślenie logiczne, uczą dyscypliny, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, uczą uporządkowanego życia i pokory do otaczającego świata. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

W klasie max 18 osób, mocno rozszerzone przedmioty (już od pierwszej klasy)
matematyka, biologia, chemia oraz j. angielski i j. polski...
czyli solidne przygotowanie do matury i na studia ZUT czy PUM.

W ramach w-f -SZERMIERKA! (Zajęcia z mistrzami szermierki)

Koła zainteresowań

 • naukowca (matematyka+chemia+fizyka)
 • przyrodnika (biologia + koło florystyczne)
 • podróżnika (geografia+ historia)
 • informatyczne
 • militarno-historyczne
 • językowe (włoski, francuski...)
 • sportowe (szermierka, kosz, siatkówka)
 • szachy
 • Dla rodziców proponujemy jedno z wybranych kół (spotkanie 1 raz w miesiącu 2h)

Szkolny plan nauczania

 • Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania
 • Zawód: Technik architektury krajobrazu;
 • Symbol: 314202
 • Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Kwalifikacje

 • K1 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.)
 • K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.)
  (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
 • W szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie;

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.
Wybór przedmiotów - obowiązuje od semestru III.
Od III semestru słuchacz musi wybrać dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym. W ofercie naszej szkoły, są to:

 • chemia
 • biologia
 • matematyka
 • Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
kl. IV - zgodnie z podstawą programową 4 tygodnie (160h)

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-technikum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.